Supervision

Faglig udvikling for psykologer med henblik på at opnå autorisation. Gruppesupervision af tværfaglige inden for det sundhedsfaglige og socialpædagogiske område på arbejdspladsen.