Psykolog Mikael Steen

Om 


Jeg er uddannet cand. psych ved københavns universitet og autoriseret af psykolognævnet, og har siden taget flere psykoterapeutiske efteruddannelser og kurser. Jeg holder mig løbende opdateret ift. udvikling af forskning, finder inspiration i nyere og klassiske psykologiske teorier, filosofi og litteratur, modtager reglmæssig supervision og deltager i faglige netværk.


Jeg har igennem årene arbejdet med en række forskellige psykologiske problemstillinger, herunder mange samtaler og terapiforløb med selvskadende og selvmordstruede mennesker i psykiatrisk modtageafsnit og i specialteam for dialektisk adfærdsterapi. Jeg har desuden varetaget psykoterapeutisk behandling af angst, depression og post-traumatisk stress i både egen praksis og i psykiatrisk ambulatorium. Derudover har jeg haft talrige samtaler med mennesker i sorg og krise gennem mit arbejde på onkologisk og palliativ afdeling med kræftramte, uhelbredeligt syge og deres pårørende. 

Jeg har i mit virke også arbejdet med at uddanne og supervisere tværfagligt personale og psykologer. 


Efteruddannelser


Igangværende specialistuddannelse i Emotionsfokuseret Terapi med par og individuelle ved Center for Familieudvikling med Jette Simon og Lone Algot Jeppesen

Kursus i Emotionsfokuseret Terapi: teori og færdighedstræning ved Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi med Niels Bagge

Specialistuddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi ved Psykiatrisk Center Nordsjælland med Alan Fruzzetti

Kursus i Dialektisk Adfærdsterapi ved University College London med Marsha Linehan

Mindfulnessinstruktør uddannelse i mbsr og mbct ved CEKTOS med Charlotte Koch Andersen

Kursus i Prolonged Exposure ved Psykiatrisk Center Nordsjælland med Casper Aaen

Kursus i Medfølelsesfokuseret Terapi ved Mindwork psykologisk center med Chris Irons