Psykolog Mikael Steen

Supervision


Supervision er et lærings -og udviklingsmøde.  Supervisandens (den der modtager supervision) opgave er at medbringe en sag. Supervisors ( den der giver supervision) opgave er at fordybe, holde en retning og struktur i sagen.

Det er et fagligt møde mellem mennesker om en eller flere sager En sag kan være et specifikt klientforløb, som en beboer eller patient. Det kan også være et mere generelt tema, eller problemstilling.


Overordnet handler supervision, i ordets betydning, om ”synet”, altså at se og overskue relationen mellem sagen og supervisanden(erne). Det handler om at se mere klart og hjælpe til at skabe nye løsninger, forbindelser, indsigter og forståelse i en given problemstilling. Supervision er centreret om en udforskning i påvirkning i mellem dig/jer og den sag som tages op.  Supervisionen kan hjælpe til, at kvalificere din/jeres praksis, men den kan også have et uddannende eller udviklende formål.