Psykolog Mikael Steen


Terapi


Min tilgang til psykoterapi er hovedsageligt emotionsfokuseret. Emotionsfokuseret terapi er en eksistentiel-humanistisk forskningsbaseret psykoterapi, der er udviklet på baggrund af videnskab om tilknytningsmønstre. Det er en personcentreret, oplevelsesorienteret og systemisk terapiform, hvor følelser og følelsesmæssig regulering betragtes som de vigtigste organiserende elementer i oplevelsen af sig selv og af sine relationer. Formålet med terapien er at blive bedre til, at identificere, opleve, acceptere, udforske, finde mening i, transformere og fleksibelt håndtere sine følelser. Metoden er virksombåde som indviduel og parterapi, og har god effekt i forhold til flere problemstillinger herunder; depression og angst. 

I mit arbejde tilpasser og kombinerer jeg den emotionsfokuserede terapi, ved behov, med metoder fra dialektisk adfærdsterapi.

Dialektisk adfærdsterapi er en terapiform der har gode strategier og tiltag overfor bl.a problemstillinger som misbrug og impulsive -og selvskadende handlinger. I dialektisk adfærdsterapi kombinereres teknikker til problemløsning og følelsesregulering, med andre strategier, som krisefærdigheder, accept og bevidst nærvær.


Jeg har klinisk erfaring med lindring og behandling af følgende psykologiske og eksistentielle problemstillinger: 

Angst, akutte belastningsreaktioner, depression og nedtrykthed, eksistentielle kriser/livskriser, psykologiske traumer, posttraumtisk stress, pårørende til alvorligt syge, reaktioner i forbindelse med fysisk sygdom, selvmordstanker og selvskadende adfærd, stress og belastninger i arbejde og privatliv, sorgreaktioner