Psykolog Mikael Steen

Undervisning


Jeg har langvarig erfaring med meditation og mind-body teknikker (+ 20 år)  og tilbyder teoretisk og praktiske undervisningsforløb indenfor mindfulness traditionen. Mindfulness meditation har vist sig effektiv til reduktion af stress symptomer og forebygge depressive tilbagefald i talrige undersøgelser. Mindfulness kan give andre perspektiver på de fortællinger og tanker der fastlåser os i en bestemt idé om hvem vi er, og hvad vi kan blive. Det er også en måde at fremme oplevelsen af nærvær og tilstedeværelse i verden. 


Kontakt mig hvis du har interesse for mindfulness undervisning


Jeg har også erfaring med uddanne personale i psykiatrien i dialektisk adfærdsterapi, samt undervist i hospetalsregi i en række forskellige temaer, herunder "medfølelsestræthed" i forbindelse med mentalt -og følelsesmæssigt belastende arbejde og psykologiske perspektiver på døden. Derudover har jeg undervist i selvmordets og selvskadens psykologi med henblik på at give Indsigt i mekanismer, forebyggelse og psykologiske behandlingsmuligheder.


Kontakt mig hvis nogle af disse emner kunne være relevante. Undervisningen kan tilrettelægges som et foredrag eller en mere dybdegående workshop.